8 oktober 2015

Persbericht: De PvdA reageert op de uitkomst van de tussentijdse formatie: “Een gemiste kans.”

De Partij van de Arbeid gaat bestuursverantwoordelijkheid niet snel uit de weg en ook nu waren wij bereid het college te versterken. Vanzelfsprekend hebben wij daarbij wel duidelijk aangegeven wat onze aandachtspunten waren. Wij zijn er van overtuigd dat we, zoals we dat ook in vorige perioden hebben bewezen, een positieve bijdrage hadden kunnen leveren aan het lokale bestuur. Een betere balans en een breder draagvlak zijn juist nu van groot belang. De huidige coalitie maakt echter een andere afweging. Een gemiste kans.

Inhoudelijk hebben we onze politieke wensen op de tafel van de GBWP onderhandelaars gelegd. Of we er ook programmatisch zouden zijn uitgekomen blijft de vraag, want zover zijn we niet gekomen. De PvdA heeft aangegeven dat we een maximale inspanning willen om meer banen te creëren: werk, werk, werk! Een meer coöperatieve houding naar de regio en meer aandacht voor voorzieningen en maatwerk in de wijken. Maar ook een actiever beleid tegen discriminatie en een echte dialoog over de opvang van vluchtelingen. Tot slot heeft de PvdA gevraagd om een uitspraak van de ondernemingsraad. Er moet weer ondubbelzinnig vertrouwen zijn in zowel het bestuur als de ambtelijke leiding, anders moet daar door het huidige college eerst actie op ondernomen worden. De PvdA wil een gemeentelijk apparaat waarin plaats is voor weerwoord, waar ambtenaren zich veilig voelen om hun kennis en kunde in te zetten voor de organisatie en waar de “angstcultuur” tot het verleden behoort.

Succesvol samenwerken gaat om gunnen en vertrouwen. Twee voorwaarden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En precies daaraan ontbrak het bij deze coalitie, waardoor het uiteindelijk tot een breuk kwam. Of deze nieuwe coalitie wél voldoende vertrouwen in elkaar houdt, zal de toekomst uitwijzen. De PvdA zal zich constructief kritisch blijven inzetten voor een beter leef- en werkklimaat in Bergen op Zoom. Daar kunnen onze inwoners altijd op rekenen!

Partij van de Arbeid gemeenteraadsfractie Bergen op Zoom