4 april 2017

PvdA wil jeugd uit lage inkomensbuurten ook laten Sporten

Abdelaziz Danjaoui heeft namens de Bergse PvdA-fractie vragen gesteld aan de burgemeester en wethouders over de sportimpuls voor jeugd in lage inkomensbuurten.

Sportimpuls heeft als doel om jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017 is een onderdeel van ‘Sport en Bewegen in de buurt’ en dat maakt weer onderdeel uit van het beleidsprogramma van minister Edith Schippers (Volkgezondheid, Welzijn en Sport). Met het programma wil de minister ervoor zorgen dat ‘de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt’.

“Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl”, stelt ook Danjaoui.

Het Rijk heeft in 2017 geld beschikbaar gesteld om dit te bewerkstelligen, want vooral bij jongeren uit gezinnen met een laag inkomen zie je dat het sporten achterblijft. Het geld kan worden verstrekt aan verenigingen die, door de extra subsidie, meer ruimte krijgen om het aanbod ook voor jongeren uit een lagere inkomensklasse beschikbaar te maken.

Vragen

“Voor de PvdA-fractie is niet duidelijk of er Bergse organisaties zijn die gebruik gaan maken van deze subsidie”, stelt Abdelaziz Danjaoui. “PvdA Bergen op Zoom vindt sportdeelname belangrijk, juist voor kinderen uit gezinnen met (te) weinig geld. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jeugd uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft.”

De PvdA heeft daarom aan het college gevraagd of zij kansen zien om in aanmerking te komen voor de subsidie uit de Sportimpuls. “Is het college bereid om snel actief met de sportverenigingen en eventuele andere sportaanbieders in overleg te treden over de mogelijkheden van de Sportimpuls?”, vraagt Danjaoui zich dan ook af. Het college komt daar binnen het gestelde termijn van dertig dagen op terug.

Artikel 39: pvda – sportimpuls jeugd in lage inkomensbuurten