Door op 21 april 2017

Collegevragen: Zorg over hulp aan kwetsbare gezinnen

Dit betreft een ingezonden brief aan het college.

Geacht College,

De PvdA-raadsfractie Bergen op Zoom heeft met verontrusting kennis genomen van diverse berichten die vandaag in de landelijke media zijn verschenen. Daaruit zou blijken, dat de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen in een aantal gemeenten – waaronder Bergen op Zoom – tekort zou schieten. De wijkteams die deze gezinnen nu bijstaan, kunnen de vaak ingewikkelde problematiek niet aan, concluderen vijf inspecties die samenwerken binnen het Toezicht Sociaal Domein – zo meldt onder meer het ANP.

Onze fractie wil van uw College weten, of zij zich herkent in deze kritiek. Verder vragen we dringend om op zeer korte termijn een inventarisatie te maken en in contact te treden met de verantwoordelijke instanties. Graag willen we in kaart brengen hoe de situatie binnen onze gemeente is.

Onze fractie heeft al vaker aan de bel getrokken. Ook bij het Beleidskader, een jaar geleden, hebben we hier al melding van hebben gemaakt van signalen dat hulpverlening tekort schiet. Destijds gaf het College aan dat er geen reden was tot zorg. De recente berichtgevingen over de toezicht op gezinshulp wijzen anders uit. Integendeel zelfs: wij zijn uitermate bezorgd en willen duidelijkheid.

Wij stellen deze vragen in het kader van de art 39-procedure en vragen spoedige behandeling. Gezien de ernst van deze berichtgeving willen we snel duidelijkheid en we hopen dat u, ondanks de recesperiode van de Meivakantie, in staat bent snel te handelen.

Met sociale groet,

Han Verbeem

PvdA Bergen op Zoom

Ingezonden brief aan college: zorg_kwetsbare_gezinnen

Link naar het landelijk artikel:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2017/4/Overall-Wijkteams.pdf