vice-fractievoorzitter

Adam Ahajaj

Commissie Mens, Maatschappij en Vrije Tijd, Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie, Auditcommissie (plus), Overleggremium Jeugdraad

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar,

Samen

Samen staan we sterker, dat is mijn stellige overtuiging. Daarom zal ik mij als raadslid inzetten voor een Bergen op Zoom waarin we naar elkaar omkijken. Discriminatie, armoede en andere vormen van uitsluiting zal ik keihard bestrijden. Ik ga voor een gemeente waar eenheid en diversiteit hand in hand gaan. En ik zal strijden voor gelijke kansen voor iedereen. Je gedrag telt, niet je afkomst.

Buurtcontracten

De politiek moet alle Bergenaren serieus nemen. Het is tijd dat u als burger meer zeggenschap gaat krijgen over uw eigen buurt. U weet namelijk als geen ander wat er zich afspeelt in uw wijk en daarom moeten goede en doordachte bewoners- en wijkinitiatieven  prioriteit krijgen. Deze moeten financieel en met menskracht ondersteund worden door de gemeente. De PvdA wil gaan werken met buurtcontracten; jaarlijkse afspraken tussen de gemeente en de inwoners over de buurt. Ook moet er financiële steun komen voor projecten die zijn gericht op het leren kennen van buurt en medemens.

Verenigingsleven

Bergen op Zoom kent een rijk verenigingsleven. Deze verenigingen en organisaties verdienen meer ruimte en middelen om hun activiteiten uit te voeren. Met name voor jongeren moeten er meer activiteiten komen. Daar voor moeten de mogelijkheden verruimd worden.

Jongeren

Onze gemeente kent veel jongeren met uiteenlopende kwaliteiten. In het belang van de toekomst van onze stad moet de gemeente ervoor zorgen dat deze jongeren voor de stad behouden blijven. Daarom pleit de PvdA voor meer woningen voor starters en jongeren. Daarnaast moet er werk gemaakt worden van een beter openbaar vervoer en moeten er mogelijkheden tot recreatie bijkomen in onze stad.

 

Ik ben..

Adam Ahajaj, 22 jaar oud en geboren en getogen in Gageldonk-Oost. Voordat ik lid werd van de Partij van de Arbeid, heb ik mij ingezet voor de jongeren in Bergen op Zoom binnen de Jeugdraad. Naast mijn politieke en maatschappelijke activiteiten ben ik student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg. Ik wil mij inzetten voor rechtvaardigheid voor iedereen.

 

 Ik hoop op uw vertrouwen!